Vodovody

Společnost D&Z je schopna realizovat nejširší škálu zakázek v oblasti výstavby vodovodních řadů a přípojek. Realizuje stavby klasickým způsobem v rýze nebo za použití moderní bezvýkopové technologie (odkaz) pro pokládku vodovodních řadů a přípojek

Realizace

Společnost D&Z je schopna realizovat nejširší škálu zakázek v oblasti výstavby vodovodních řadů a přípojek. Realizuje stavby klasickým způsobem v rýze nebo za použití moderní bezvýkopové technologie (odkaz) pro pokládku vodovodních řadů a přípojek

Zajišťování výřezů na stávajících řadech DN 50 – DN 1800

Tepelná izolace řadů

Bezvýkopová technologie GRUNDOBURST: DN 80 – 600 v délce až 200 metrů v kuse


Vodovodní přípojky

  • navrtání za provozu DN 1"- DN 100 do průměru vodovodních řadů DN 1200

  • protlaky zařízením GRUNDOMAT do DN 200

  • zajištění a osazení vodoměrných sestav - přepojování přípojek a prostupy do objektů

  • osazení vodoměrných šachet

  • osazení vodoměrných sestav

  • vnitřní rozvody vody

2023 D&Z Praha