Provádíme výstavbu, opravy, rekonstrukce vodovodních i kanalizačních řadů a přípojek.

Podílíme se také na odstraňování havarijních situací na vodovodních a kanalizačních zařízeních.

Naše společnost realizuje kompletní dodávky vodovodních a kanalizačních řadů v rozsahu od malých bodových oprav až po výstavbu ucelených vodovodních a kanalizačních systémů velkých finančních objemů. Provádíme také bezvýkopové technologie při výstavbě inženýrských sítí, práce prováděné hornickým způsobem a nízkotlaké injektáže. K veškerým činnostem v uvedených oblastech jsme vybaveni příslušnými oprávněními včetně certifikace ISO 9001:2016, 14001:2016 a ISO 45001:2018.
vodovod_n

Vodovody

Realizujeme vodovodní řady a přípojky ve všech materiálových variantách od profilu d32 – DN 1800

Kanalizace

Stavíme a rekonstruujeme kanalizační stoky, řady, přípojky a objekty na stokové síti.

Bezvýkopové technologie

Používáme profesionální moderní technologie. (protlaky, protahování, injektáže).

Podzemní stavby

Práce provádíme hornickým způsobem – těžní šachty, štoly i podzemní sanační práce.

Recyklace

Postaráme se o stavební odpad, drcení kamene, třídění písků, hrubotřídění, ukládku zemin aj.

Přidejte se k nám

Hledáme nové kolegy na které je spoleh a kteří se nebojí práce.  Jsme tým, který nezkazí žádnou legraci a když je potřeba zabrat, tak táhneme za jeden provaz.