Bezvýkopové technologie

Služby

Máme bohaté zkušenosti s prováděním bezvýkopových technologií a to zejména v oblasti vodovodních řadů a přípojek. Používáme bezvýkopovou technologii Grundoburst. Realizujeme pokládku nového potrubí v trase stávajícího při zachování (nebo rozšíření) současné dimenze DN80 – 600 v délce až 200 metrů/úsek.
 

Realizujeme také

Disponujeme technologií pro bezvýkopovou realizaci kanalizačních přípojek pomocí Grundobore.

Vrtání a injektáže – jsme vybaveni zařízením k provádění svislých i vodorovných vrtů do profilu DN200 pro následné provedení injektáže nebo položení chráničky. Vrty mohou být vedeny z povrchu i ze stávajících stok a objektů.