Kanalizace

Služby

Realizujeme nejširší spektrum staveb v oblasti kanalizačních řadů, stok a přípojek včetně objektů na stokové síti i za použití moderní bezvýkopové technologie. Kompletní kanalizační řady a stoky v dimenzi dle požadavků investora. Jednotné i oddílné soustavy v otevřeném výkopu i ve štole z materiálu dle požadavků investora – kamenina, beton, PVC, HOBAS, tvárná litina.

 

Realizujeme také

Kompletní kanalizační řady a stoky v dimenzi dle požadavků investora

Jednotné i oddílné soustavy v otevřeném výkopu i ve štole z materiálu

dle požadavků investora – kamenina, beton, PVC, HOBAS, tvárná litina.
 
 • ražby štol pro trubní vedení
 • zděné stoky
 • obklady stok čedičem
 • kanalizační přípojky v rýze i štole
 • bezvýkopovou technologii DN 200 délky do 20 m/úsek
 • kanalizační stavby na všech profilech stok jakéhokoliv materiálového provedení
 • vstupní šachty na stokách
 • uliční vpusti vč. přípojek
 • zděná spadiště
 • spojné komory
 • rozdělovací komory
 • oddělovací komory
 • výústní objekty
 • bahníky v TT