Služby

Naše společnost realizuje kompletní dodávky vodovodních a kanalizačních řadů v rozsahu od malých bodových oprav až po výstavbu ucelených vodovodních a kanalizačních systémů velkých finančních objemů. Provádíme také bezvýkopové technologie při výstavbě inženýrských sítí, práce prováděné hornickým způsobem a nízkotlaké injektáže. K veškerým činnostem v uvedených oblastech jsme vybaveni příslušnými oprávněními včetně certifikace ISO 9001:2016, 14001:2016 a ISO 45001:2018.
Dlouholetá zkušenost vedoucích technických pracovníků i zaměstnanců dělnických profesí, materiální a technická vybavenost společnosti technikou i špičkovými měřícími a diagnostickými přístroji jsou zárukou kvalitního provedení díla.